progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-10-14

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ul. Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Tax ID [tax identification number]: 5213199092

Contact person:

Aleksandra Grzęda

Tel.:

e-mail: aleksandra.g@abw.gov.pl

Zakup i sukcesywna dostawa prasy krajowej i zagranicznej na potrzeby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na rok 2023 - sprawa 19/ZP/2022

PROCEEDINGS NO Z15/54408

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: 19/ZP/2022

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem Zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa prasy krajowej i zagranicznej na potrzeby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na rok 2023.
Zamówienie podzielone jest na 2 części:
1. prasa krajowa - 143 pozycje
2. prasa zagraniczna - 42 pozycje
Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadKwoty jaką zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia:

Część 1
Część 2


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...