progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-11-08

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ul. Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Tax ID [tax identification number]: 5213199092

Contact person:

Magdalena Bok-Laskowska

Tel.:

e-mail: magdalena.bl@abw.gov.pl

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie indywidualnych szkoleń językowych online w ramach projektu "Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE - koordynacja i standaryzacja".

PROCEEDINGS NO Z18/54411

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: 15/ZP/2022

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie indywidualnych szkoleń językowych online w ramach projektu "Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE - koordynacja i standaryzacja". Postępowanie jest prowadzone z podziałem na 5 części:
część nr 1 - szkolenie z języka angielskiego część nr 2 - szkolenie z języka rosyjskiego, część nr 3 - szkolenie z języka francuskiego, część nr 4 - szkolenie z języka perskiego, część nr 5 - szkolenie z języka hiszpańskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej OPZ) zawiera Załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
Wyjaśnienia i/lub zmiana treści SWZ:Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadKwoty jaką zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia:

Część 1
Część 2
Część 3
Część 4
Część 5


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...