progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-12-02

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ul. Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Tax ID [tax identification number]: 5213199092

Contact person:

Eliza Jarzyńska-Klimek

Tel.:

e-mail: eliza.jk@abw.gov.pl

Świadczenie usług hostingu, utrzymania, wsparcia technicznego, SLA i rozwoju platformy informatycznej do prowadzenia szkoleń e-learning - nr sprawy: 21/ZP/2022

PROCEEDINGS NO Z9/54409

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: 21/ZP/20222

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hostingu, utrzymania, wsparcia technicznego, SLA i rozwoju platformy informatycznej do prowadzenia szkoleń e-learning, tj. systemu klasy  Learning Management System („LMS”)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej OPZ) zawiera Załącznik nr 1 do SWZ. 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...