progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-04-28

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ul. Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Tax ID [tax identification number]: 5213199092

Contact person:

Magdalena Bok-Laskowska

Tel.:

e-mail: magdalena.bl@abw.gov.pl

Sukcesywna dostawa akcesoriów komputerowych, nr sprawy 5/ZP/2023

PROCEEDINGS NO Z22/54411

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: 5/ZP/2023

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:


Sukcesywna dostawa akcesoriów komputerowych w podziale na trzy nw. części:

część nr 1 - akcesoria komputerowe

część nr 2 - materiały informatyki i łączności

część nr 3 - nośniki danych i środki czystości

Szczegółowy wykaz asortymentu oraz ilości określono w wykazie asortymentowo -ilościowo-cenowym, stanowiącym wraz z Formularzem oferty Załącznik nr 1 do SWZ.

Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Projektowanych Postanowieniach Umowy określonych w Załączniku nr 2do SWZ.

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadKwoty jaką zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia:

Część 1
Część 2
Część 3


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...