progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-07-04

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ul. Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Tax ID [tax identification number]: 5213199092

Contact person:

Magdalena Bok-Laskowska

Tel.:

e-mail: magdalena.bl@abw.gov.pl

Zakup i dostawa amunicji bojowej i treningowej do broni strzeleckiej oraz granatów hukowo - błyskowych , nr sprawy 12/ZP/2023

PROCEEDINGS NO Z23/54411

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: 12/ZP/2023

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Zakup i dostawa amunicji bojowej i treningowej do broni strzeleckiej oraz granatów hukowo - błyskowych , nr sprawy 12/ZP/2023. 
Postępowanie jest prowadzone z podziałem na osiem części.  Każda część będzie rozpatrywana oddzielnie. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ.  Warunki realizacji zamówienia zawarto w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ. 


Wyjaśnienia i/lub zmiana treści SWZ:Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadKwoty jaką zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia:

Część 1
Część 2
Część 3
Część 4
Część 5
Część 6
Część 7
Część 8


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...