progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-08-01

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ul. Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Tax ID [tax identification number]: 5213199092

Contact person:

Aleksandra Grzęda

Tel.:

e-mail: aleksandra.g@abw.gov.pl

Zakup usługi dotyczącej ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów ABW, w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz ubezpieczenia autocasco (AC)

PROCEEDINGS NO Z18/54408

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: 13/ZP/2023

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi dotyczącej ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów ABW, w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz ubezpieczenia autocasco


Wyjaśnienia i/lub zmiana treści SWZ:Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...