progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-08-01

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ul. Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Tax ID [tax identification number]: 5213199092

Contact person:

Aleksandra Grzęda

Tel.:

e-mail: aleksandra.g@abw.gov.pl

Sukcesywne dostawy środków i artykułów do utrzymania czystości

PROCEEDINGS NO Z19/54408

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: 14/ZP/2023

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków i artykułów do utrzymania czystości. Zamówienie podzielone jest na 4 części:
Część I - środki czystości (32 pozycje)
Część II - galanteria papiernicza (5 pozycji)
Część III - materiały gospodarcze (26 pozycji)
Część IV - specjalistyczne środki kuchenne dla gastronomii (9 pozycji)
Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadKwoty jaką zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia:

Część 1
Część 2
Część 3
Część 4


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...