progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-09-14

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ul. Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Tax ID [tax identification number]: 5213199092

Contact person:

Magdalena Bok-Laskowska

Tel.:

e-mail: magdalena.bl@abw.gov.pl

Zakup i dostawa amunicji do broni strzeleckiej oraz granatów hukowo - błyskowych, nr sprawy 16/ZP/2023

PROCEEDINGS NO Z24/54411

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: 16/ZP/2023

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Zakup i dostawa amunicji do broni strzeleckiej oraz granatów hukowo - błyskowych, nr sprawy 16/ZP/2023. 

Postępowanie jest prowadzone z podziałem na 4 części:

Część nr 1 - Nabój pośredni kal. 5,56 x 45 mm NATO do strzelania z karabinków automatycznych kal. 5,56 mm

Część nr 2 -Granat dwu-hukowo-błyskowy typu NICO lub równoważny

Część nr 3 - Granat sześcio-hukowo-błyskowy typu CTX-6 lub równoważny

Część nr 4 - Nabój pistoletowy kal. 9x19 mm Parabellum z pociskiem TFMJ, przeznaczony do strzelania z pistoletów samopowtarzalnych o kalibrze 9 x 19 mm oraz pistoletów maszynowych o kalibrze 9 x 19 mm

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z ww. części zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca Załącznik nr 1 do SWZ.

Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Projektowanych Postanowieniach Umowy określonych w Załączniku nr 2 do SWZ.Wyjaśnienia i/lub zmiana treści SWZ:Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadKwoty jaką zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia:

Część 1
Część 2
Część 3
Część 4


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...