progress_icon

Proceeding establishment date: 2024-04-17

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ul. Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Tax ID [tax identification number]: 5213199092

Contact person:

Artur Kupiec

Tel.:

e-mail: artur.k@abw.gov.pl

Zakup i sukcesywna dostawa składników umundurowania - 5/ZP/2024

PROCEEDINGS NO Z20/54406

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: 5/ZP/2024

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Zakup i sukcesywna dostawa składników umundurowania w dwóch częściach:
Część I - umundurowanie ćwiczebne
Część II - obuwie taktyczno-ćwiczebne
Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadKwoty jaką zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia:

Część 1
Część 2


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...