progress_icon

Proceeding establishment date: 2021-10-08

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ul. Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Tax ID [tax identification number]: 5213199092

Contact person:

Dariusz Klimaszewski

Tel.:

e-mail: d.klimaszewski@abw.gov.pl

Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzenia CANON IMAGEPRESS C710

PROCEEDINGS NO Z4/52978

Purchasing mode: Zapytanie ofertowe

Signature of the case: 232/II/2021

Order object:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzenia CANON IMAGEPRESS C710 zgodnie 
z asortymentowym wykazem. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną. Zamówienie obejmuje wszystkie
pozycje i będzie rozpatrywane łącznie.
Oferowany produkt powinien być fabrycznie nowy.
Realizacja dostawy asortymentu do 10 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Cena oferowanego asortymentu zawiera koszt dostawy do Zamawiającego.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Toner T01 Black nr kat. 8066B001 30125110-5 5 pieces Read
2. Toner T01 Cyan nr kat. 8067B001 30125110-5 5 pieces Read
3. Toner T01 Yellow nr kat. 8069B001 30125110-5 4 pieces Read
4. Toner T01 Magenta nr kat. 8068B001 30125110-5 4 pieces Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: company headquarters
  3. Cost of transport: lies with the contractor

Questions regarding the proceedings "Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzenia CANON IMAGEPRESS C710"

No. Question title Date of question Status
No dataCurrency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...