progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-07-29

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ul. Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Tax ID [tax identification number]: 5213199092

Contact person:

Artur Kupiec

Tel.:

e-mail: artur.k@abw.gov.pl

Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi w zakresie kompleksowej organizacji spotkań i konferencji w ramach projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja” - 10/ZP/2022

PROCEEDINGS NO Z6/54406

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: 10/ZP/2022

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi w zakresie kompleksowej organizacji spotkań i konferencji w ramach projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja”
Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...