progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-08-25

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ul. Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Tax ID [tax identification number]: 5213199092

Contact person:

Eliza Jarzyńska-Klimek

Tel.:

e-mail: eliza.jk@abw.gov.pl

Sukcesywna dostawa odzieży roboczej, ochronnej i sportowej, toreb sportowych i obuwia - nr sprawy: 14/ZP/2022

PROCEEDINGS NO Z7/54409

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: 14/ZP/2022

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywna dostawa odzieży roboczej, ochronnej i sportowej, toreb sportowych i obuwia.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określa Wykaz asortymentowo-ilościowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1b do SWZ.

Postępowanie podzielone jest na siedem Części:

1) CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – Odzież robocza (34 pozycje);

2) CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – Rękawice robocze (23 pozycje);

3) CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA – Środki ochrony indywidualnej (51 pozycji);

4) CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA – Środki higieny osobistej(4 pozycje);

5) CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA – Odzież sportowa i torby sportowe (16 pozycji);

6) CZĘŚĆ VI ZAMÓWIENIA – Obuwie sportowe (3 pozycje);

7) CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA – Obuwie robocze (15 pozycji).Wyjaśnienia i/lub zmiana treści SWZ:


Kwoty jaką zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia:

Część 1
Część 2
Część 3
Część 4
Część 5
Część 6
Część 7


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...